Sallan Hiihtokeskukselle on myönnetty Suomen Luonnonsuojeluliiton Ekokompassi-sertifikaatti

26.1.2022

Me Sallan Hiihtokeskuksella olemme sitoutuneet suojelemaan ja säästämään luonnon resursseja. Kunnioitamme ja vaalimme pohjoista luontoa ja haluamme toiminnallamme vaikuttaa myönteisesti ympäristöömme. Olemme liittyneet Ekokompassin ympäristöohjelmaan vuonna 2020 tehdäksemme näkyväksi yhtiön tavoitteellisesti johdettavaa ja mitattavaa ympäristötyötä. Ympäristötyömme on kuitenkin käynnistynyt jo pitkälti ennen tätä, sillä olemme toimineet ympäristöarvoja vaalien jo yhtiömme alkuajoista lähtien.

Osoituksena sitoutumisestamme ympäristötekojen edistämiseen,
on
Ekokompassi-logo, olemme sitoutuneet säästämään luonnon resursseja. Meille Sallan Hiihtokeskuksella on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti yhtiölle tammikuussa 2022 myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti ympäristöohjelman ulkoisen auditoinnin, eli riippumattoman toimijan suorittaman tarkastuksen pohjalta. 

Auditoinnissa vahvistettiin, että noudatamme Ekokompassi-järjestelmän kymmentä (10) kriteeriä. Ohjelman puitteissa asetettujen tavoitteiden toteutumista raportoidaan vuosittain ja seurantatarkastus tehdään kolmen vuoden päästä.

Ympäristövastuu tarkoittaa meille konkreettisia tekoja

Ympärivuotisen toimintamme perustana on luonto ja sen suomat mahdollisuudet liikkumiseen ja elämyksiin rinteissä sekä niiden läheisyydessä. Vaikka ympäristösertifikaatti on tuore, ei ympäristövastuu ole meille uusi asia – olemme huomioineet ympäristöarvot toiminnassamme jo pitkään. Muiden toimien ohella, olemme käyttäneet ekosertifioitua sähköä jo vuodesta 2016 lähtien.

Viimeisen vuoden ajan olemme tehneet tiiviisti töitä yhdessä asiantuntijoiden kanssa vahvistaaksemme ympäristöohjelmamme selkeään sanalliseen muotoon, joka ohjaa toimintaamme entistä kirkkaammin muiden arvojemme rinnalla.

Sallan Hiihtokeskuksen ympäristöohjelmaan on kirjattu toimintamme merkittävimmät ympäristönäkökulmat, joihin kuuluvat mm.

  • sähkön kulutus,
  • polttoaineiden ja veden käyttö,
  • fyysinen toimintaympäristömme ja sen kuluminen,
  • jätehuolto ja kierrätys,
  • kemikaalien käyttö,
  • vastuulliset hankinnat,
  • vaikuttaminen ja viestintä, sekä myös
  • yhtiömme sosiaalinen vastuu.

Olemme lisäksi määrittäneet teemojen alle tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden avulla voimme pienentää näiden alueiden kuormitusta, tehden siten omasta hiilijalanjäljestämme mahdollisimman pienen. Ekokompassi-ympäristöohjelma tukee liiketoimintamme jatkuvaa kehittämistä.

Seuraamme ympäristöohjelmaamme kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista säännöllisesti. Opastamme myös henkilöstöämme kestävän kehityksen periaatteisiin ja pyrkimyksiin vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia työssä sekä arjessa. 

Mikä on Ekokompassi?

Ekokompassi on toimialariippumaton ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin ja vastaa muita pohjoismaisia ympäristöjärjestelmiä. Ekokompassin omistaa Suomen vanhin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö, Suomen luonnonsuojeluliitto.

Lue lisää Ekokompassista täältä!

Erämaassa viihdytään

Arvostelujen keskiarvo 4,5 / 5

Arvostelujen keskiarvo 4,7 / 5

Arvostelujen keskiarvo 4,5 / 5

In The Middle Of Snowhere